Lovec 3/21 – Tlumiče

Po dlouhých letech, kdy se tlumiče řadili mezi zakázané doplňky došlo začátkem února k jejich legalizaci. Jejich používání má řadu výhod, takže je jisté, že se v brzké době začnou objevovat na zbraních i našich lovců.

Legislativa

Od 1.2.2021 byla uvedena v platnost novela, která mimo jiné přesouvá tlumič z kategorie zakázaných doplňků. Došlo tak k převzetí trendu, který se již dlouho dobu šíří v Evropě. Můžeme za to vděčit především argumentu chránit zdraví občanů, v tomto případě před přílišnou mírou hluku. V některých státech a situacích je použití tlumiče dokonce povinné, což ovšem doufáme, že u nás nebude zavedeno. Protože je velká část loveckých pušek bez závitu na hlavni, který se sice dá dodatečně vytvořit puškařem, ale ne každý by o to stál. Navíc použití tlumiče má i své stinné stránky.

Dle nového znění tedy tlumič není zakázaný doplněk zbraně prodejný pouze na vyjímku, ovšem stále podléhá registraci. V současné platné podobě se tlumič registruje jako zbraň kategorie C. Proces nákupu bude tedy vypadat tak, že přijdeme do obchodu, prokážeme se zbrojním průkazem, koupíme tlumič a s prodejcem vyplníme šedivák. Ten pak spolu s tlumičem doneseme do deseti dnů na příslušné oddělení policie přihlásit a obdržíme k němu průkaz zbraně, který máme povinnost s tlumičem nosit.

Pro pořádek v pojmech se ještě pozastavme u vlastního pojmenování, kolem kterého panuje určité nepochopení. V angličtině se lze setkat s označením silencer, supressor nebo moderator, u nás pak s tlumičem a moderátorem. Ve všech případech se jedná o to samé, tedy o zařízení, které má za cíl utlumit hluk vznikající při výstřelu. Různé názvy jsou způsobeny spíše kličkováním v legislativních pojmech než jinou funkcí.

O zvuku výstřelu

Na hluku při výstřelu se podílejí tři složky. První a pro nás nejméně podstatný je vlastní chod zbraně. U opakovaček nás to nemusí vůbec trápit, výrazněji se to sice projevuje u samonabíjecích zbraní, které se u nás také používají, ale v lovecké praxi to není problém.

Druhou složkou je aerodynamický třesk. Ten je způsoben zjednodušeně řečeno tím, že se střela po opuštění hlavně pohybuje rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku. Tento jev se dá odstranit použitím náboje, který má takové parametry, že střela při výstřelu nepřekročí rychlost zvuku, což je při teplotě 20° 343 m/s. O takovém střelivu hovoříme jako o subsonickém. Existují sice speciální zařízení, umožňující snížit rychlost nadzvukové munice na podzvukovou odvedením části plynů z hlavně, ale to má spíše taktické použití. Hodnota aerodynamické složky hluku výstřelu se do určité míry liší v závislosti na ráži, ale pohybuje se kolem 135 dB na ústí.

Zde je na místě uvést, že velká část lovců nepotřebuje utlumit zvuk výstřelu natolik, aby používala subsonickou munici, protože to s sebou přináší některé nevýhody. To si ovšem probereme samostatně.

Poslední složkou je expanze horkých plynů pod vysokým tlakem z ústí hlavně. Tento jev je při výstřelu nejhlasitější, na ústí dosahuje až 170-180 dB. Tlumiče se zaměřují na potlačení právě této složky.

Zvuk při výstřelu není rovnoměrně rozprostřen a navíc se liší podle ráže, ale čistě pro představu, bez tlumiče schytá střelec při každém výstřelu zhruba 160 dB, s tlumičem to klesne na nějakých 120 dB pro střelce a 130-140 pro okolí. Papírově se to nemusí zdát jako mnoho, ale je třeba si uvědomit, že decibel je logaritmická jednotka, takže i malý rozdíl v číslech znamená výraznou změnu. Subjektivně je to obrovský rozdíl pro střelce, zdraví jeho sluchu a i pro veškeré okolí. Na druhou stranu to není zdaleka takové jako ve filmech. Výstřel je stále normálně slyšitelný.

Konstrukce a funkce tlumiče

Tlumič klasické konstrukce tlumí zvuk výstřelu tak, že sníží tlak, rychlost a teplotu plynů vzniklých při výstřelu na ústí systému. To se děje rozprostřením plynů v útrobách tlumiče na větší objem, ještě než dojde k jejich expanzi z ústí do volného prostoru. Navíc vnitřní konstrukce klade plynům překážky, které zpomalí rychlost expanze.

Z konstrukčního hlediska je tělo tlumiče tvořeno kovovým válcem, dnes nejčastěji z hliníku. Ten je z jedné strany opatřen závitem, či jiným systémem, který jej přichytí k hlavni a s ústím na straně druhé. Ve svých útrobách tlumič ukrývá přepážky, oddělující jednotlivé komory do kterých se rozpínají spalné plyny. Ve své základní podobě se jedná o řadu přepážek naskládaných v těle tlumiče za sebou, které jsou od sebe odděleny spacery (mezikus), vytvářející jednotlivé komory. Původní jednoduché diskovité přepážky byly postupně nahrazovány promyšlenějšími tvary a spacery se staly jejich součástí. To vše za účelem zlepšení funkce a životnosti tlumiče, respektive umožňují snížit jeho rozměry při stejné míře utlumení. Příjemný bonus je také jednodušší čištění. Drtivá většina používaných tlumičů je tedy přepážkových a bezkontaktních, což znamená, že se střela při průletu nedotýká žádnou částí tlumiče a nehrozí tak ovlivnění přesnosti. Kromě toho existují i jiné konstrukce tlumičů, ale na ně u lovců nenarazíme.

Výhody a nevýhody tlumičů

Hlavní výhodou je pochopitelně utlumení zvuku na míru bezpečnou a podstatně příjemnější pro náš sluch i bez použití jakékoliv ochrany sluchu. V nižší, ale přesto citelné míře dojde i k snížení zatížení našeho okolí hlukem. To snižuje stres zvěře v přírodě a tlumič navíc najde využití v příměstských oblastech, kde by střelba jinak rušila rezidenty. Rovněž pro loveckého psa, pokud jej používáme, je tlumič výhodný, protože mu pak výstřel tolik nepoškozuje citlivý sluch. Bonusem používání tlumiče je příjemnější zpětný ráz, což je jednak dáno změnou dynamiky expanze plynů na ústí, a dále pak posunutím těžiště dopředu.

Má to samozřejmě i odvrácenou stránku. Zbraň s nasazeným tlumičem je těžší a nešikovnější, protože dojde k jejímu prodloužení. Pro některé situace, kdy se prodíráme hustou vegetací, nebo často operujeme v omezeném prostoru, kupříkladu na posedu, může být tlumič citelnou nevýhodou. Na druhou stranu, vždycky jej můžeme sejmout a použit pušku bez něho, pokud to podmínky vyžadují.

Dále našroubovaný tlumič může clonit při použití mechanických mířidel a případně odrážet přísvit při použití noktovizoru. V neposlední řadě je tlumič relativně drahé zařízení. Ty kvalitní stojí většinou kolem 10 000 -12 000 kč, ovšem najdou se i podstatně dražší.

Často se diskutuje i otázka přesnosti, ale zkušenosti většiny uživatelů ukázali, že pokud máme kvalitní tlumič přimontovaný na kvalitně provedeném závitu, tak se nemusíme bát, že by utrpěla přesnost. V některých případech ovšem dochází k mírnému posunutí bodu zásahu, což je třeba ověřit před loveckým použitím na střelnici.

Klasická, nebo subsonická munice?

Jak jsme si již řekli, zbraň jde utlumit ještě výrazněji, pokud spolu s tlumičem použijeme i subsonickou munici. Lze se pak u vyladěných systémů údajně dostat až na hodnoty kolem 100 dB. Což je opravdu citelný rozdíl oproti běžné hlasitosti výstřelu.

Hlavní nevýhodou je ovšem výrazná balistická křivka, typická pro pomalé střely. Dále to není použitelné řešení u superrychlých lehkých střel, které zabíjejí hlavně právě svojí rychlostí. Může se navíc objevit zhoršení přesnosti, protože některé ráže používají stoupání vývrtu hlavně, které vyžaduje určitou minimální rychlost střely pro její dostatečnou stabilizaci. V neposlední řadě se u velké části používaných ráží nedá dostat přes legální minimum energie na lov uložené zákonem, pokud mají být subsonické. Jde to do určité míry obejít pomocí promyšleného přebíjení, kdy se použije velice těžká střela a energie se tak projeví více v hybnosti než v rychlosti. V praxi ale drtivá většina lovců používá v kombinaci s tlumičem normální nadzvukovou munici. Cena za tichost je zde už prostě příliš vysoká.

Výběr tlumiče

Výběr vhodného tlumiče pro naše potřeby není příliš složitý. Technologie výroby je dobře zvládnutá a u renomovaných značek lze alespoň orientačně očekávat deklarovanou míru utlumení, vysokou životnost a snadnou údržbu. Ta se však postupem i frekvencí liší model od modelu. V obou případech je vhodné řídit se doporučením výrobce. Většinu není nezbytně nutné čistit po každém použití, ale sem tam se tomu nevyhneme. Obvykle na to stačí trocha Ballistolu a vhodný kartáček, nic složitého.

Tlumiče se vyrábějí v několika velikostech, v závislosti na průměru použitého náboje. Existuje i několik více méně univerzálních, ale míra utlumení nemusí být optimální. Výčet použitelných ráží je jasně uveden u každého modelu. Obecně platí, že pokud máme tlumič pro pušku pro příklad v ráži .308 Win, tak jej můžeme s klidem použit i na menší .25-06 Rem, jen není jisté, že to bude tlumit tak dobře. Je nutné však nepřekračovat maximální povolené průměry střel na konkrétní model tlumiče, jinak by mohlo dojít k zničení tlumiče, případně i zranění střelce.

Další věc na kterou bychom si při výběru měli dát pozor je použitý závit, kterým se tlumič přichycuje ke zbrani. Výrobci jich totiž používají hned několik. Samo o sobě to není problém, běžně se to řeší použitím redukce, jen je třeba ověřit si dostupnost, protože ne všechny kombinace u nás lze běžně sehnat.

Výrobci kromě různých designů přepážek v útrobách tlumiče přišli i s několika zlepšováky, které nám používání tlumiče usnadní. Za pozornost stojí konfigurace zvaná over-barrel, které má první komoru tlumiče tvarovanou do vybrání pro hlaveň, což umožňuje snížit celkovou délku zbraně s nasazeným tlumičem. To se je velká výhoda. Dále se lze setkat s modulární konstrukcí tlumiče, kdy, lze použít účinně a bezpečně tlumič na různé ráže, díky výměnným modulům, což přijde ekonomicky vhod majitelům více zbraní různých ráží, které by chtěli tlumit. Pokud budeme často tlumič sundávat a nandávat, tak zase oceníme přechodku, kterou našroubujeme na hlaveň a do ní budeme podstatně rychleji „nacvakávat“ vlastní tlumič skrze některou z forem bajonetového závitu.

Něco málo ke zbrani

Pokud máme zbraň, která nemá závit, ale přesto ji chceme osadit tlumičem není vše ztraceno. Dobrý puškař závit vytvoří snadno na jakékoliv hlavni.

Pokud však teprve vybíráme zbraň již s tím, že na ní budeme chtít namontovat tlumič, je samozřejmě jasné, že budeme potřebovat něco se závitem. Nabídka takových pušek na trhu je široká, což není problém. Za zvážení však stojí volba délky hlavně. I ten nejkratší tlumič rázem prodlouží hlaveň o 4“, obvykle však o víc, což dokáže majiteli v některých situacích značně překážet. Vzhledem k tomu, že tlumič dokáže kromě své primární funkce i účinně zkrotit zpětný ráz, tak bychom doporučovali kratší hlaveň, nejlépe něco kolem 18“.

Z našeho výběru

S přihlédnutím k teprve nedávnému povolení tlumičů se lze domnívat, že se v dohledné době na našem trhu objeví množství nových modelů, ale i v současné chvíli je z čeho vybírat. Vybrali jsme pro vás několik kvalitních tlumičů, které nás z aktuální nabídky zaujali.

Hausken JD184 MKII

Tento tlumič je z našeho výběru nejkratší. Díky konstrukci prodlužuje délku zbraně jen o 100mm. Rovněž je s přehledem nejlehčí, pouhých 280g. Hodí se tak především pro milovníky naháněk a šoulání, kde oceníme maximálně kompaktní zařízení. Hausken má část komor vyplněn speciální ocelovou síťovinou, výrobcem nazvanou XTRM, která zvyšuje účinek, tlumení ale zase o něco ztěžuje čištění.

SOB 1 Recknagel

Z pestré nabídky tlumičů firmy ERA Silencer nás zaujal SOB Recknagel. Ten vyniká především životností a odolností. Je schopen bez problémů dlouhodobě snést i magnumové střelivo a v neposlední řadě má špičkovou hodnotu utlumení. První komora tlumiče je tvarovaná do vybrání pro hlaveň, což umožnilo snížit nárůst délky zbraně s nasazeným tlumičem. Je však poněkud méně univerzální. Pro optimální funkci je nutné použít přesně padnoucí provedení na určitý diametr ráže.

Blaser Over-barrel

Renomovaná firma loveckých kulovnic Blaser má v nabídce i pár tlumičů, mimo standardního provedení je zajímavá varianta Over-barrel. Ta je konstruována podobně, jako SOB, ale disponuje ještě výraznější mírou utlumení až 34,5 dB. To je však vykoupeno nepříjemně vysokou váhou. 410 g na ústí se již poněkud pronese. Model existuje ve třech velikostech, pokrývající všechny kalibry od .22 do 9,3mm a v závislosti na tom i třemi velikostmi závitu.

A-Tec Optima 45

Firma A-TEC Má širokou nabídku modelů, ze které si vybere opravdu každý. Nás upoutala Optima 45, která vyniká modulární koncepcí. Tu lze přizpůsobit všem rážím od průměru .223 do .458 prostřednictvím výměny předního modulu. Pokud máme více zbraní v různých rážích je Optima ekonomické řešení. Další výhodou je systém rychlého snímání A-Lock. Na braň se namontuje přechodka napevno a do ní se pak pouhým pootočením upíná vlastní tlumič.

Je jasné, že tlumiče to u nás nebudou mít lehké. Konzervativní myslivci, kterých je většina, si na jakoukoliv novinku zvykají velice pomalu,. Navíc je zde negativní pověst tlumičů u veřenosti jako něčeho nekalého, pro co má využití jen pytlák nebo nájemný vrah. Tomu pochopitelně přispělo mnohaleté legislativní zařazení tlumičů mezi zakázané doplňky. Doba se však změnila, pro jednou vyhrál zdraví rozum a je jisté, že tlumič se v blízké době stane častým doplňkem tuzemských loveckých kulovnic.