Lovec 12/20 – Velké ráže na naháňky

Specifickou a vzrušující loveckou výzvou je lov pohybující se zvěře na krátkou vzdálenost. V našich podmínkách se to týká především tradičních naháněk. Takový podnik nejen, že klade značné nároky na lovce ale i zvláštní požadavky na zbraň a vybavení. Krom toho je hojně diskutovaný i výběr vhodného náboje. Samozřejmě se dají s úspěchem použít i ty u nás běžně používané, jako .308 Win, 7×57 mm a podobně, ale nejeden lovec zpochybňuje vhodnost takového výběru pro tyto účely.

Vzhledem k dynamice střelby je zde totiž poněkud vyšší riziko špatného zásahu, které může vyústit ve zranění dalších lovců při společných lovech nebo dokonce nezůčasněným osob, což je násobeno tendencí střel k odrazu a plochostí balistické křivky.

Názory na problematiku výběru ráže k těmto ůčelům se dosti různí, stejně jako je předmětem dlouhých a vášnivých diskuzí terminální ůčinek na zvěř a ničívý účinek vůči zvěřině. Obecně lze říci, že jsou tři možnosti kudy se ubírat. Jednak je tu vždy možnost zůstat u osvědčených plnotučných loveckých ráží a v podstatě jen vyměnit běžný puškohled na zbrani za něco vhodnějšího na střelbu na pohybující se cíl s přihlédnutí ke krátké vzdálensti. Dále se často používají měně výkonné alternativy, jako 7x39mm nebo .300 AAC Blackout. Poslední možností je pak jít cestou velkých ráží s relativně pomalou, těžkou střelou. Takové ráže mají obvykle výraznější balistickou křivku, což nám však při naháňkových vzdálenostech nemusí příliš vadit, naopak poměrně rychlá ztráta energie nad určitou vzdálenost, výraznější propad a nižší tendence k odrážení takových střel snižují riziko zranění lovců i nelovců.

Jak jsme si již řekli, účinek na zvěř je předmětem sporů, stejně jako výběr vhodného provedení a váhy střely, ovšem ze svých loveckých zkušeností s .44 Mag a .444 Marlin mě přijde použítí takových ráží obecně pro takové užití jako velmi vhodné. Terminální a stop efekt je v praxi více než přesvědčivý. Navíc, díky velkému průměru střely není účinek tolik závislý na její deformaci. Rovněž jsem nezaznamenal, že by běžné provedení střel takových ráží nějak více rozbíjelo zvěřinu.

Nyní se pojďme podívat na některé běžně používané a dostupné možnosti v kategorii ráží .44/45“

.45-70 Government

.45-70 Gov je tradičním nábojem v této kategorii. Jeho historie sahá až do roku 1973 a používal se postupem let v podstatě na všechno, od lovu, přes sport až po vojenské užití. Jen jeho historie by bohatě vystačila na celý článek, ale my se nyní podíváme spíše na jeho současnost a vlastnosti které nás zajímají.

Na základě toho, že tento náboj byl původně vytvořen pro plnění černým prachem, tak bezpečně zvládá jen relativně malý tlak 28 000 psi, ovšem současné laborace v moderních zbraních z něho i tak vymáčknou výkony až kolem 4 000J, což spolehlivě stačí na drtivou většinu zvěře celkově a rozhodně na veškerou naší.

Diametr střel je relativně sehnatelný .458“ a to při váze obvykle mezi 300-500grn. Jedná se o opravdu dlouhodobě osvědčenou volbu s dobrou dostupností továrních nábojů, jejich komponentů a zbraní, dostatečným výkonem a velkým zastavujícím efektem. Rovněž zpětný ráz je normálně zvládnutelný. Hlavní nevýhodou je pak výrazná balistická křivka vzhledem k velkému průměru a váze, která limituje praktické lovecké použití pod 200m.

.44 Remington Magnum

.44 Mag, metricky řečeno 10,9x33R, vznikl na základě náboje .44 Special a nestojí za ním nikdo jiný než legendární Elmer Keith, jehož cílem bylo vyvinout lovecký náboj do revolveru s dostatečným výkonem na lov veškeré severoamerické zvěře. Na jeho práci navázala v padesátých letech firma Smith & Wesson ve spolupráci s muničkou Winchester. Náboj se na trhu objevil v roce 1956, spolu s revolverem S&W Model 29, a jen o pár měsíců později vrhl Ruger na nabuzený trh svůj Blackhawk. Náboj se stal rychle populární mezi lovci a ač původně vznikl jako náboj pro revolvery, brzy si našel cestu i do dlouhých zbraní, zvláště pak do pákových opakovaček.

.44 Mag patří z konzervativního mysliveckého pohledu k slabším nábojům, ale je pořád dostatečně výkonný na to, aby splnil zákonné limit y pro lov jakékoliv tuzemské zvěře. Maximální provozní tlak je dle CIP 40 000 psi, a z 20“ hlavni z něho jde vymáčknout s 240grn střelou přes 2 500J na ústí a přes 1 600J ve 100m. Váha střel se pohybuje mezi 240-340grn a diametr je .429“. Reálně je účinnost s vhodnou střelou a laborací více než přesvědčivá. Osobně používám .44 Mag v revolveru Ruger Blackhawk v zemích, kde je lov krátkou zbraní povolen a nemůžu si stěžovat na nedostatečný účinek. Lovím tím převážně prasata a střední antilopy a při komorovém zásahu jsem nezaregistroval nejaký rozdíl v účinnosti při porovnání s mojí .308 Win. Ve světě se s tím koneckonců běžně a úspěšně loví i podstatně těžší zvěř.

.44 Mag Přirozeně vykazuje slušnou přesnost, ale jako většina podobných nábojů trpí na výraznější balistickou křivku, zvláště s těžkou střelou. Je to tak náboj spíše na kratší vzdálenost pod 100m, ale to při zamýšleném použití není problém.

Velká výhoda tohoto náboje je v ekonomice provozu. Přebít se dá již kolem 5 Kč, lovecká konfigurace se střelou Hornady XTP 240 grn mě osobně pak vychází na 14,4 Kč. Nevýhodou je ovšem faktická potřeba přebíjet, protože tovární náboje potřebného výkonu a vhodné střely u nás nejsou běžně k dostání.

.450 Bushmasterer

Tento relativně mladý náboj vznikl spoluprací firem LeMag Firearms a Bushmaster na základě úvah Jeffa Coopera o možnosti použít ráži .44 a větší v platformě AR 15 pro potřeby lovu jakékoliv large game na vzdálenosti až kolem 200m.

Vzhledem k tomu, že náboj vznikl speciálně pro platformu AR 15, je jeho celková délka determinovaná prostorem v zásobníku a číní 57,4mm při 43,2mm dlouhé nábojnici. Pro změnu ráže z běžné .223 Rem stačí jednoduše výměnit sestavu upper recieveru s hlavní. Kromě toho se pro své lovecké kvality krom ybraní typu AR 15 rozšířil i do opakovacích zbraní. Kupříkladu značek Ruger,Savage, Remington a dalších.

S vhodnou střelou má .450 Bushmaster ve své kategorii poměrně plochou balistickou křivku a disponuje štědrou porcí energie kolem 3 700J.

Nevýhodou je u nás poměrně malý výběr vhodných střel diametru .452“ a dále pak nesmyslný tuzemský zákon o omezení kapacity zásobníků samonabíjecích zbraní pro lovecké užití, což omezuje potenciál použití pušek typu AR 15, ačkoliv pro potřeby naháněk se jedná o velice praktickou, i když pro konzervativně smýšlející myslivce těžce stravitelnou volbu.

.444 Marlin

.444 Marlin je náboj vyvinutý ve spolupráci firem Rmington a Marlin. Jeho ůčelem mělo být vyplnit výkonnostní mezeru mezi náboji .44 Mag a .45-70 Gov a rovněž poskytnout trhu moderní variantu k již letitému druhému jmenovanému. Náboj byl uveden v 1964 pro pákovku Marlin 336 a rychle získal na oblibě.

Náboj vznikl prostým prodloužením nábojnice .44 Mag na 56,5mm a zvýšením maximálního přípustného tlaku. Střela má stejný diametr .429“ a lze tak použít běžné střely pro .44 Mag, ovšem vzhledem k vyšším rychlostem je na místě používat plášťované střely.

Maximální výkony .444 Marlin mohou na ústí směle překročit i 4 000J a střela s váhou 240 grn dosahuje rychlostí kolem 730 m/s. Lze s tím tedy bez problému lovit jakoukoliv tuzemskou zvěř, jakož i veškerou světovou large game. Díky vyšší dopadové rychlosti si lovci obzvláště pochvalují optimální a spolehlivou deformaci v cíli.

Díky vyššímu výkonu lze náboj s úspěchem používat na vzdálenosti do 200m. Balistika je pak téměř totožná s 45-70 Gov. Firma Hornady pro střelbu na delší vzdálenosti speciálně pro tento náboj dokonce vyvinula 265grn střelu s plastovou špičkou, kterou lze bezpečně použít v trubicovém zásobníku pákových pušek, a která má díky svému aerodinamickému tvaru ještě lepší balistiku.

Díky dostupnosti relativně levných a dostupných střel je to rovněž výborný náboj pro přebíječe, kteří tak mohou dosáhnout značné finanční úspory a současně dosáhnout optimální laborace přesně dle svých požadavků.

.450 Marlin

Zatímco předchozí náboj .444 Marlin se měl vedle .45-70 Gov řadit, tak .450 Marlin měl posloužit jako jeho moderní náhrada. Vznikl na základě spolupráce Muničky Hornady a zbrojovky Marlin a byl na trh uveden v roce 2000. Stejně ako jeho menší bratřiček byl designován primárně pro pákové pušky.

Diametr střely je stejně jako .45-70 Gov .458“ a délka nábojnice 53mm. Úsťová energie se může blížit až k 5 000J, váha střel se pak obvykle pohybuje od 325grn do 500grn.

.450 Marlin je výborný náboj do 200m, s velkým stop efektem použitelným i na nebezpečnou zvěř a cokoliv z ranku large game. Oproti .45-70 Gov je díky provedení okraje a dna více vhodný pro použití v pákových puškách. Současně bezpečně zvládá podstatně vyšší tlaky, až 43 500 psi. Balistika a výkon je trochu lepší, ovšem v praxi ne o tolik lepší, aby to donutilo většinu lovců zběhnout od zavedeného .45-70 Gov a tak cíl v podobě alespoň částečného nahrazení tohoto legendárního náboje na poli loveckého užití neslavně selhal. Přesto se však s .450 Marlin dá setkat i u nás. Své zbraně pro něj komoruje v první řadě samozřejmě firma Marlin, Dále pak Browning, Ruger a okrajově i jiní výrobci.

.45 Blaser

Zatímco všechy zde prezentované náboje jsou sebevíc vhodné pro naháňky tuzemského stylu, tak .45 Blaser je pro takové použítí přímo designovaná a zvláště vhodná na černou zvěř. Pro své malé rozšíření je to však spíše záležitost pro labužníky se slabostí pro firmu Blaser, než pro běžnou mysliveckou obec.

Jedná se o potenciálně dosti výkonný náboj, který se nechá přebít až k hodnotám kolem 5 000J, ovšem za cenu nemalého zpětného rázu. Střední laborace se drží kolem 4 000J. Střely jsou pak běžně sehnatelného diametru .458“

Nevýhoda je v malém výběru a dostupnosti továrních nábojů. Dále pak samotný výběr zbraní je mizivý. Samozřejmě Blaser nabízí některé své modely v této ráži, ale jinak je to spíše záležitost pro přestavby. Z toho důvodu má .45 Blaser zajímavý detail, kdy má dno nábojnice stejné rozměry jako je tomu u nábojnic .30-06, právě z důvodů snazší přestavby z těchto zbraní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Enter Captcha Here :